Skip to main content

Att bemöta människor som stammar

I ett avsnitt av Logopedipodden träffar jag Sandra som är logoped och jobbar med bland annat stamning. Dessutom stammar hon själv så avsnittet är givet vikt åt just stamning.

Sandra berättar om sina erfarenheter, både som person som stammar och stamningslogoped. Vad hon har för tankar kring stamningsbehandling och samt tips och råd kring bemötandet av en person som stammar.


Sammanfattning av Sandras tips och kloka ord

 • 1% stammar i världen. 
 • Intensiv stamningsterapi – ligger tyvärr på is för tillfället. Kommer förmodligen inte tillbaka. Fanns tidigare via Sahlgrenska. 
 • Viktigt att inte förutsätta saker när man har en ny patient framför sig. Vi vet inte vad personen vill och hen måste få berätta sin berättelse.
 • Stamning är ett sätt att prata. 
 • Skillnad på stamning och stamningsproblem. Man ska inte förutsätta att alla har ett stamningsproblem bara för att man stammar.
 • Ställ dig frågan. Vems är problemet? Patienten? förälder? Skolan?
 • Man ska även fokusera på att anpassa omgivningen. Så att omgivningen förstår
 • Man måste jobba med acceptansen.

Tips till dig som möter en person som stammar

 • Lyssna på vad personen säger. Lyssna helt vanligt.
 • Bibehåll ögonkontakt även fast personen som stammar inte gör det.
 • Ta till dig innehållet.
 • Kommentera inte.


Om du har en mindre barn i din närhet som börjat stamma

 • Sök logoped.
 • Det finns flera evidensbaserade behandlingsmetoder som kan göra de anhöriga mycket duktiga på stamning.

Fundera även på följande:

 • Är det ett hinder för barnet? Är barnet bekymrat? Visar barnet tecken på kamp? Sök logoped.
 • Är barnet obrytt? Uppmuntra talglädje. Det är bara ett sätt att prata. Det enda som det egentligen är. Det är pålagringarna som man vill reducera. För att få så ”ren stamning” som möjligt. 

Tips till dig som är ny stamningslogoped

Förutom det som står ovan redan:

 • Försök att ta reda på målet. 
 • Är målet förenligt med vad du som yrkesutövare vet är möjligt?
 • Var tydlig med att det inte går att bota. Var inte rädd för att säga det. Sandra säger det oftast på första besöket. Men vi kan inte bota men vi kan hjälpa. 
 • Viktigt att inte inge falska förhoppning. 
 • Det är inte så stor skillnad mot andra diagnoser. Var inte rädd för diagnosen stamning.

#projektprata. Andrea Sten, en tjej som stammar som har startat detta. Stamning är inget man behöver fixa utan istället våga prata på. Man ska inte behöva vara rädd för omgivningens reaktioner.

Lyssna på avsnittet