Skip to main content

Behöver du eller ditt företag hjälp med att bearbeta text?

Jag hjälper dig att bearbeta din text så att innehållet når ut ännu bättre.

Jag brinner för begripliga och mottagaranpassade texter. Vårdrelaterade texter är mitt specialistområde men jag jobbar även med texter med andra inriktningar.

Jag erbjuder följande paket inom språkgranskning

Nivå 1

Korrekturläsning

Jag utgår från svenska skrivregler och syftet med korrigeringarna är att texten ska bli korrekt utifrån formella språknormer.

 • Rättning av fel i stavning
 • Grammatiskt rättning
 • Korrigering av meningsbyggnaden

Nivå 2

Mottagaranpassning

Vid mottagaranpassning bearbetar jag texten med fokus på textens mottagare och tittar även på textens upplägg och struktur.

 • Allt som ingår i Nivå 1
 • Hjälp att mottagaranpassa texten till rätt målgrupp
 • Se över ordval och meningslängd

Nivå 3

Avancerad redigering

Mer omfattad redigering av texten som vi tillsammans kommer överens om.

 • Allt som ingår i Nivå 1 & 2
 • Genomgång av disposition
  Med läsarens perspektiv i fokus
 • Genomgång av struktur
  Rubriker, styckesindelning med mera